Nu skal
vi videre
sammen…

Stærke visioner

Bedre kernevelfærd

Bredt samarbejde

Den gode udvikling
skal fortsætte

De seneste otte år er der med H.C. Østerby som borgmester sket meget i Holstebro Kommune. Stilstand og pessimisme er vendt til stolthed, udvikling og tro på fremtiden. Vi har styr på økonomien.

Befolkningstallet vokser, og kommunen er i fremgang over hele linjen.

I 2018 åbner Holstebro-motorvejen, og den er vigtig for fortsat udvikling og vækst. Men motorvejen gør det ikke alene.

Vi har brug for en målrettet og gennemslagskraftig borgmester for at fortsætte den gode udvikling og udnytte de nye muligheder.

H.C. Østerby er garanten for fortsat fremgang og bredt samarbejde. Vi må ikke sætte ­udviklingen i stå – vi skal videre.

SÅDAN KOMMER VI
VIDERE

Midt i Holstebro har vi tre store områder, der i løbet af de kommende år kommer til at forandre byen markant.

Mange borgere, foreninger og virksomheder har allerede været med i udviklingsarbejdet.

Nu går vi skridtet videre og etablerer et udviklingsselskab sammen med lokale investorer, som skal sikre den bedst tænkelige byudvikling på slagterigrunden, på sygehusgrunden og ikke mindst i gågaden, hvor der er stærke planer for udvikling af nye butikker og arkader.

Holstebro er dynamoen, men vi har også klart fokus på udviklingen i center­byerne Vinderup, Ulfborg, Vemb og de mange stærke lokalsamfund, vi har i kommunen.

Vi skal fortsat sikre sammenhængskraften mellem hav og fjord med en dråbe af kultur i alt.

Stærke visioner

Bedre kernevelfærd

Bredt samarbejde

Bedre kernevelfærd

De seneste år har vi bygget rigtig meget i Holstebro Kommune, og vi er ikke færdige. Men i årene frem kommer vi til at bruge færre penge på anlæg og flere penge på kernevelfærden til børn, unge og ældre.

De første år i børns liv er afgørende vigtige for deres udvikling. Derfor skal vi sammen med personalet videreudvikle trygheden i dagplejen, vuggestruen og børnehaven.

Vores fælles folkeskole er en helt central kulturbærer. Dygtige lærere og pædagoger er afgørende for børnenes trivsel og læring. Vi skal sikre den nødvendige tid til tværfaglig forberedelse.

Det skal være trygt og værdigt at blive ældre i Holstebro Kommune. Ingen skal frygte at blive ladt alene. Vi tilfører flere penge til ældre- og sundhedsområdet, så vores dygtige og veluddannede personale får mulighed for at udføre opgaverne bedst muligt.

Mød H.C. på Facebook

Læs artiklen

»Det er ikke meget mol, man kan massere ud af Holstebros borgmester. Han er autentisk og lever et liv i dur – en tone, han har med fra sin mor – forbilledet, der gik i brechen for, at børn skal lære at tabe.«

UDVIKLING KOMMER
IKKE AF SIG SELV

Udvikling kommer, når man har visioner og mod til at føre dem ud i livet. Og så kommer den gennem bredt og konstruktivt samarbejde.

Holstebro Kommune har et rigtig godt samarbejde med erhvervsliv, ­organisationer, foreninger og grupper af borgere. Det samarbejde skal vi fortsætte og udbygge.

Vi har i dag et byråd, der med H.C. Østerby i spidsen i høj grad ­samarbejder om fælles løsninger. Det har blandt andet ført til, at ­Holstebro Kommune har Danmarks billigste administration målt i ­udgiften pr. indbygger.

Vi skal videre – med H.C. Østerby som garanten for det brede og konstruktive samarbejde.

ET STÆRKT FELT
AF KANDIDATER

1H. C.
Østerby
2Klaus
Flæng
3Dorthe Pia
Hansen
4Lene
Dybdal
5Bodil
Pedersen
6Lars
Stampe
7Jytte
Dideriksen
8Ole
Andersen
9Kurt
Nielsen
10Anne
Pilgaard
11Nils-Ulrik
Nielsen
12Payman
Al Kole
13Per
Albertsen
14Svend
Ørgaard
15Søren
Frøstrup-Agger
16Michael Batz
Højriis
17Gubber
Kristensen
18Carsten
Tovborg
19Hans-Jørgen
Niewald
20Flemming
Kofoed
21Morten
Nielsen
22Susanne
Funch
23Troels
Vad
24Steen Bo
Stølstrupgård
25Haider
Abdul Karim
26Ali al
Maanaki
27Mustafa
Kamel Shareff
28Ranalingam
Sivalingan
17Regionsrådet
Morten Flæng
35Regionsrådet
Lilian Højbjerg